Continuïtat dels tractaments psicoterapèutics

Tot sovint, quan una família consulta al psicòleg és perquè ha provat una sèrie de recursos que no han funcionat per alleugerir el patiment del seu fill o filla. Per exemple, hi ha infants que ho posen molt difícil per anar al col·legi, tenen dificultat amb el menjar o presenten problemes per dormir o fer cas a "l'autoritat". El malestar intrapsíquic de l'infant aflora a la realitat en forma de conductes, que, sovint, són les causants de patiment en els progenitors. Així doncs, la família acut al psicòleg a la recerca d'aquest alleujament i millora de qualitat relacional i familiar. La relació psicòleg-infant permet, a través del joc, del dibuix, de la paraula i de la relació expressar aquest malestar i, per tant, reduir el nombre de conductes disruptives. És freqüent que els primers mesos de psicoteràpia hi hagi una millora simptomàtica molt significativa. Per part dels pares i mares hi ha una descàrrega d'ansietat. El psicòleg és un aliat que permet entendre millor…

Sin comentarios

L’importància d’un tractament

Avui volem parlar de la importància que tenen els tractaments i la seva continuïtat. Sabem que en ocasions els tractament són llargs i costosos però els professionals sempre intentem que siguin el més efectius en el menys temps possible. Quan un professional fa vincle amb un pacient és important, saber que aquest vincle no es pot deixar de qualsevol manera, s’ha de fer un tancament per explicar perquè ja no seguirem treballant. En el cas dels logopedes, normalment intentem que els nostres tractaments siguin el més efectius possibles, però hi ha casos on hi ha moltes coses que treballar, sempre fem coordinacions amb la resta de professionals per fer intercanvi d’opinions, i tot i que en ocasions els avenços sembla que siguin petits o que no hi hagin; nosaltres portem un registre on veiem que hi ha avenços. Entenem que de vegades pels pares o pels mestres és difícil veure-ho però sempre estem disposats a fer reunions, a parlar i a mostrar la nostra…

Sin comentarios