Continuïtat dels tractaments psicoterapèutics

Tot sovint, quan una família consulta al psicòleg és perquè ha provat una sèrie de recursos que no han funcionat per alleugerir el patiment del seu fill o filla. Per exemple, hi ha infants que ho posen molt difícil per anar al col·legi, tenen dificultat amb el menjar o presenten problemes per dormir o fer cas a "l'autoritat". El malestar intrapsíquic de l'infant aflora a la realitat en forma de conductes, que, sovint, són les causants de patiment en els progenitors. Així doncs, la família acut al psicòleg a la recerca d'aquest alleujament i millora de qualitat relacional i familiar. La relació psicòleg-infant permet, a través del joc, del dibuix, de la paraula i de la relació expressar aquest malestar i, per tant, reduir el nombre de conductes disruptives. És freqüent que els primers mesos de psicoteràpia hi hagi una millora simptomàtica molt significativa. Per part dels pares i mares hi ha una descàrrega d'ansietat. El psicòleg és un aliat que permet entendre millor…

Sin comentarios