Alta voluntària del pacient

En la data indicada, formalitzem la sol·licitud d’alta voluntària del pacient, a petició del Pacient |Pare| mare|tutor legal, qui actua com a representant legal. Aquesta decisió es pren amb la finalitat de registrar oficialment la conclusió dels tractaments de logopèdia que el pacient ha rebut en aquest centre.

L’entrega d’aquest document té com a objectiu deixar constància de la sol·licitud formal d’alta voluntària, assegurant que totes les parts involucrades estiguin degudament informades i ateses en aquest procés. Des d’aquest moment, el pacient quedarà desvinculat dels serveis de logopèdia d’aquest centre, i s’espera que continuï la seva atenció i cura de conformitat amb les indicacions proporcionades per l’equip logopèdic.

Aquest procediment administratiu es duu a terme amb transparència i respecte, vetllant en tot moment pel benestar del pacient i garantint que la seva sortida es realitzi de manera ordenada i en concordança amb els principis ètics i legals que regeixen l’atenció logopèdica.

"*" indicates required fields

Nom del pacient*
El pacient el menor d'edad?*
Nom de la persona que firma l'alta*
DD slash MM slash YYYY