Què és microsomia hemifacial us preguntareu?

La microsomia hemifacial, és coneguda com HFM, i és un trastorn en el qual el teixit d’un costat de la cara no es desenvolupa completament, el que afecta principalment les àrees auditiva, oral i mandibular.

A vegades els dos costats de la cara es poden veure afectats i pot comprometre el crani i la cara. Té diferents noms i hi ha de diferents tipus.

Un dels problemes més evidents és el subdesenvolupament dels maxil·lars superior e inferior del costat afectat.

Com és una patologia que afecta moltes àrees del cos, l’han d’avaluar diferents especialistes per exemple: El cirurgià, el genetista, l’infermer, l’oftalmòleg, l’ortodoncista, l’ORL i el logopeda ja que s’haurà d’avaluar el seu desenvolupament de la parla, la deglució i la masticació.

Ens centrarem en quina és la feina que hem de fer els logopedes, sobretot si estan especialitzats en teràpia miofuncional, ja que coneixem més tècniques i estem més especialitzats per treballar amb aquestes patologies.

Nosaltres com a logopedes ens hem d’ocupar d’avaluar els diferents aspectes relacionats amb la parla, la deglució i la masticació.

De la parla, ja que tenim unes estructures alterades per la manca de desenvolupament; el paladar tou i dur, la mandíbula, la llengua, les dents… estan alterades, amb el que també s’alteren el punt i el mode d’articulació d’alguns sons, que com a professionals hem de treballarà amb les estructures que tenim, tot i que sabem que amb les operacions aniran canviant.

De la masticació, ja que segurament està alterada ja que per una banda no serà possible o serà molt costós mastegar. I per això el professional ha de treballar altres tècniques i ensenyar-lo a mastegar de la manera més adequada.

S’han de treballar els músculs orofacials que intervenen en la masticació perquè tinguin la força, la mobilitat i la precisió que es desitja.

També serà necessari aquest professional pel tema de la deglució, ja que està alterada i canviarà segons quin tipus d’afectació hi hagi i segons les operacions i les reconstruccions que es vagin fent.

Com en la masticació, és necessari treballar la funció de la deglució però també la musculatura orofacial que intervé.

Us deixem una imatge de la nostra musculatura facial, ja que és important en tots els casos però en aquests més ja que es veurà alterada i l’hem de conèixer molt bé.

Deja una respuesta