Sempre que algú arriba a la consulta, ens pregunta si arriben tard o a temps pel tractament i per això avui vull explicar-vos quan s’ha d’anar al logopeda.

En moltes ocasions hi ha derivacions per part del dentista, l’escola, el pediatre o l’otorrino. Però en altres ocasions hi ha dubtes per part dels pares i per això creiem necessari aquest blog per resoldre dubtes.

Ja que també els adults necessiten logopedia en algunes ocasions.

La logopedia és la ciència que avalua, diagnostica i tracta els problemes de veu, llenguatge i deglució.

La seva finalitat és la prevenció, diagnòstic i tractament dels transtorns de la comunicació humana, ja siguin de la parla o del llenguatge.

Tracta problemes orofcials amb terapia miofuncional; i trastorns de la deglució, inclosa la disfagia.

Existeixen molts indicadors i símptomes, entre ells

– Que no es compren quan l’infant parla

– Que amb freqüència es salti lletres quan parli o posi altres sons

– Que respiri amb la boca oberta

– Que tingui dificultats en pronunciar algun so

– Que es quedi disfònic sovint

– Que no discrimi sons de sorolls

– Que no parli o parli molt poc

– Que hi hagi quequeig

– Que hi hagi alteracions físiques: com paràlisi cerebral o espina bífida…

– Que presenti algun retard general del desenvolupament o del llenguatge

– Que tingui dificultats a l’hora de llegir o escriure correctament

– Que hi hagi dificultats en el càlcul

– Quan no pugui seguir consignes sencilles

En els adults les indicadors són semblants però es interessant anar al logopeda quan:

– S’ha patit alguna malaltia com un ictus

– Hi ha presència d’alguna malaltia degenrativa com l’Alzheimer o el Parkinson

– Hi ha disfàgia o deglució atípica

– Quan hi ha problemes a la veu.

Com podeu veure els/ les logopedes tractem moltes coses i no només ajudem els nens que no saben parlar o pronunciar algun so; també ajudem els adolescents i els adults.

Esperem que us pugui ajudar per futures consultes.

Deja una respuesta