Microsomia hemifacial i logopèdia

Què és microsomia hemifacial us preguntareu? La microsomia hemifacial, és coneguda com HFM, i és un trastorn en el qual el teixit d'un costat de la cara no es desenvolupa completament, el que afecta principalment les àrees auditiva, oral i mandibular. A vegades els dos costats de la cara es poden veure afectats i pot comprometre el crani i la cara. Té diferents noms i hi ha de diferents tipus. Un dels problemes més evidents és el subdesenvolupament dels maxil·lars superior e inferior del costat afectat. Com és una patologia que afecta moltes àrees del cos, l'han d'avaluar diferents especialistes per exemple: El cirurgià, el genetista, l'infermer, l’oftalmòleg, l'ortodoncista, l'ORL i el logopeda ja que s’haurà d'avaluar el seu desenvolupament de la parla, la deglució i la masticació. Ens centrarem en quina és la feina que hem de fer els logopedes, sobretot si estan especialitzats en teràpia miofuncional, ja que coneixem més tècniques i estem més especialitzats per treballar amb aquestes patologies. Nosaltres com…

Sin comentarios